Avvikelser i tågtrafiken för L- och E-tågen 30.–31.10 – L-tågen ersätts med buss 211X mellan Kilo och Kyrkslätt natten mellan lördag och söndag kl. 23.30–4.50

Det sker avvikelser för L- och E-tågen från och med natten mellan lördag och söndag 30.–31.10 fram till söndagseftermiddag. Natten mellan lördag och söndag kl. 23.30–4.50 går L-tågen endast mellan Helsingfors och Kera. L-tågen ersätts med buss 211X som kör mellan Kilo och Kyrkslätt. Ett L-tåg och buss 182X går dock från Sjundeå till Kyrkslätt. Det sker också tidtabellsändringar. På söndag 31.10 ställs in en del av E-tågen i båda riktningar.

Det sker avvikelser för L- och E-tågen från och med natten mellan lördag och söndag 30.–31.10 fram till söndagseftermiddag. Detta på grund av banarbeten i Grankulla.

Natten mellan lördag och söndag 30.–31.10 kl. 23.30–4.50 går L-tågen endast mellan Helsingfors och Kera. L-tågen ersätts med buss 211X. Det sker också tidtabellsändringar för de tåg som går från Kera till Helsingfors. L-tåget från Sjundeå kl. 0.08 och en ersättningsbuss 182X går dock från Sjundeå till Kyrkslätt. Söndagen den 31 oktober kl. 04 ska klockan ställas tillbaka en timme, men ersättningsbussarna och annan lördagstrafik körs enligt sommartiden.

På söndag 31.10 ställs in en del av E-tågen i båda riktningar.

Ändringarna i rutterna och tidtabellerna och inställda turerna

Natten lö-sö 30.–31.10

L-tågen kl. 23.30–4.50 går endast mellan Helsingfors och Kera och en del av L-tågen har avvikande avgångstider från Kera till Helsingfors. Buss 211X från Kilo till Kyrkslätt och buss 182X från Sjundeå till Kyrkslätt ersätter L-tågen.

L-tåget från Sjundeå kl. 0.08 går dock till Kyrkslätt. Ersättningsbussen avgår från Kyrkslätt kl. 1.10 till Kilo. Dessutom avgår ett extra L-tåg från Helsingfors kl. 0.33 till Kera.

Tidtabellerna och rutterna hittar du i Reseplaneraren.

Buss 211X från Kilo till Kyrkslätt och buss 182X från Sjundeå till Kyrkslätt

Ersättningsbuss 211X kör mellan Kilo och Kyrkslätt via mellanstationerna. Obs! Bussen kör inte via Kera järnvägsstation utan via Knektbron. Du som ska byta till buss från ett tåg från Helsingfors mot Kyrkslätt (eller tvärtom) måste byta till buss redan i Kilo. Du kan ta dig till Kera från Kyrkslätt genom att byta till tåg i Kilo. I Knektbron kan du ta buss från hållplatsen Vävarsvägen på Knektbrovägen.

I Kilo avgår bussen från plattform 11. I Kyrkslätt avgår bussen från plattform 12 vid resecentret.

Merparten av turerna på linje 211X körs med två bussar. En tur på linje 211X körs som linje 182X till Kyrkslätt och därefter körs linjen som linje 211X till Kilo. Med andra ord kan du resa från Sjundeå till Kilo med samma buss. Buss 182X avgår från Sjundeå kl. 23.38.

Ombord på ersättningsbussar gäller samma biljetter som i tågen. Du kan stiga på ersättningsbussar genom mittdörrar om du har en giltig biljett. Då behöver du inte visa upp din biljett för föraren.

Ersättningsbussarnas rutter och tidtabeller i Reseplaneraren

211X Kilo–Kyrkslätt

211X Kyrkslätt–Kilo

182X Sjundeå–Kyrkslätt


Söndag 31.10

E-tågen från Helsingfors kl. 11.27, 12.27 och 13.27 samt från Köklax kl. 12.05, 13.05 och 14.05 ställs in.