Hållplats Sandudd flyttas 4.10

Hållplats Sandudd (H1270) flyttas i riktning mot stranden ca 100m måndagen den 4 oktober.

Hållplats Sandudd (H1270) flyttas ca 100 m i riktning mot stranden måndagen den 4 oktober. Linje 24 stannar vid hållplatsen i riktning mot Kampen.

Hållplatsen på kartan

imagegflm.png