P-, K- och T-tågen stannar inte vid stationerna mellan Kottby och Parkstad natten efter onsdag 13.10 kl. 1.25–4.45 p.g.a. banarbeten

P-, K- och T-tågen stannar inte vid stationerna Kottby, Åggelby, Bocksbacka, Malm, Mosabacka och Parkstad natten mellan onsdag och torsdag 13.–14.10 kl. 1.25–4.45 p.g.a. banarbeten. Tågförbindelserna ersätts med busslinje 699X som kör mellan Elielplatsen och Dickursby. Bussarna kör via mellanstationerna.

P-, K- och T-tågen stannar inte vid stationerna Kottby, Åggelby, Bocksbacka, Malm, Mosabacka och Parkstad natten mellan onsdag och torsdag 13.–14.10 kl. 1.25–4.45 p.g.a. banarbeten.

Tågförbindelserna ersätts med busslinje 699X som kör mellan Elielplatsen och Dickursby. Bussarna kör via mellanstationerna.

Tågen som stannar inte vid stationerna mellan Kottby och Parkstad

  • P-tåget från Helsingfors via Myrbacka mot flygplatsen och Dickursby kl. 0.48 (från flygplatsen till Helsingfors kl. 1.22)
  • T-tågen från Helsingfors kl. 1.51, från Riihimäki kl. 2.56 (från Kervo till Helsingfors kl. 3.32)
  • K-tåget från Kervo kl. 4.04

Buss 699X Helsingfors–Dickursby

Bussarna avgår från plattform 29 på Elielplatsen vid Helsingfors centralstation.

Från Dickursby rescentralen avgår bussarna mot Elielplatsen från plattform 7.

Ombord på ersättningsbussar gäller samma biljetter som i tågen. Du kan stiga på ersättningsbussar genom mittdörrar om du har en giltig biljett. Då behöver du inte visa upp din biljett för föraren.

Avgångarna natten mellan onsdag och torsdag 14.10

  • Från Elielplatsen kl. 1.21 och 1.56
  • Från Dickursby kl. 1.35, 3.55 och 4.25

De tåg som ersätts med bussarna stannar på spår 1 i Dickursby. I norra änden av plattformen finns en direkt gångförbindelse från spår 1 till bussarnas avgångsplattformar.

Hållplatserna längs rutten

Du kan också hitta hållplatserna för den ersättande trafiken på stationskartor. Stationskartorna hittar du på sidan Tidtabellerna och kartorna i utskrivbar form.

Tidtabellen och rutten för buss 699X finns i Reseplaneraren:

Buss 699X Helsingfors–Dickursby

Buss 699X Dickursby–Helsingfors