Hållplats Gråsälsvägen på Alkärrsvägen flyttas 17.11

Hållplatsen Gråsälsvägen (V8403) på Alkärrsvägen flyttas permanent ca 50m framåt på onsdag 17.11.

Hållplatsen Gråsälsvägen (V8403) på Alkärrsvägen flyttas permanent ca 50m framåt på onsdag 17.11. Det nya läget ligger öster om Gråsälsvägen.

Hållplatsen trafikeras av linje 736 till Dickursby, linje 736B till Nissbacka och linje 739 till Järnvägstorget.

Hållplatsen flyttas permanent.

Hållplatsen på kartan

image8avzn.png