Hållplatsen Visarkärr i Estdalen stängs 15.11

Hållplatsen Visarkärr (E4909) i Estdalen mot Nöykis tas ur bruk på måndag 15.11 p.g.a. en byggarbetsplats. Linjer 125, 125N, 1528 och 158K har använt hållplatsen.

Hållplatsen Visarkärr (E4909) i Estdalen tas ur bruk på måndag 15.11 på grund av en byggarbetsplats. Linjer 125 till Esboviken, 158 till Stenbruket samt 125N och 158K till Ladusved har använt hållplatsen.

Som ersättande hållplats kan man använda antingen föregående hållplats Estbacken (E4915) eller nästa hållplats Färdledsbacken (E4955). Båda ligger ungefär 300 meter bort.

Husbygget uppskattas pågå till sommaren 2023 och hållplatsen stängd till dess.