Rutten för linje 118 ändras 10.1.2022

Rutten för linje 118 ändras måndagen den 10.1.2022 när kollektivtrafikgatan mellan Storåkern och Kurängen öppnas. Linje 118 flyttar till den nya gatan och linjen blir en stark tvärförbindelse mellan Hagalund och Esbo centrum när turintervallen blir tätare. Linjens nya ändhållplats är i Esbo centrum. Således påverkar ändringarna även Morby och Köklax. Bekanta dig med ändringarna: hsl.fi/sv/MellerstaEsbo2022

Rutten för linje 118 ändras måndagen den 10.1.2022 när kollektivtrafikgatan Salsåkersvägen öppnas mellan Storåkern och Kurängen.

Linje 118 flyttar till den nya gatan och linjen blir en stark tvärförbindelse mellan Hagalund och Esbo centrum. Turintervallen blir tätare: t.ex. vardagar rusningstid är intervallen 10 minuter. Mellan Storåkern och Esbo centrum fördubblas antalet turer från nuvarande.

Nya rutten från Storåkern via Kurängen är Hemtans allé – Lillhemtvägen – Storhemtvägen – Salsåkersvägen (nya gatan) – Tennskogen – Kurtorpsvägen – Långsnovägen – Sunabågen – Kirstivägen och vidare till Esbo centrum.

Ruttavsnittet Ring II – Åboleden – Domsbyvägen uteblir. När linjen inte längre kör via anslutningen Ring II-Åboleden som tidvis är stockad blir tillförlitligheten bättre. Domsbyvägen betjänas vardagar fortfarande av linjer 213 och 213N. Linje 118 kör i Domsby längs Långsnovägen.

Linje 118 slutar i Esbo centrum. Således påverkar ändringar även Morby och Köklax. Mellan Esbo centrum och Köklax ersätts linjen med att linje 213 åker oftare och förlänga den till Hansahamnsplatsen till tidigare ändhållplats för linje 118. Under glestrafik grundas mellan Esbo centrum och Köklax en ny linje 242.

Nya rutten, hållplatserna och tidtabellen för linje 118 i Reseplaneraren:
Hagalund – Storåkern – Esbo centrum
Esbo centrum – Storåkern – Hagalund

Nya tidtabeller i pdf-format finns även på sidan Utskrivbara tidtabeller.

När linje 118 nu betjänar oftare längs hela rutten (Hagalund – Esbo centrum) slutar den kortare linjen 118B som trafikerat mellan Hagalund och Storåkern.

Vi har samlat ett omfattande infopaket om ändringarna 10.1.2022 på linjer 118, 213, 213N och 224 samt on nya linjer 166K och 242: hsl.fi/sv/MellerstaEsbo2022