Rutter för linjer 213 och 213N ändras 10.1.2022

Linje 213 förlängs från Köklax station till Hansahamnsplatsen på måndag 10.1.2022. Turintervallen bli tätare i synnerhet mitt på dagen. Linje 213N som trafikeras kvällstid slutar i fortsättningen i Esbo centrum. Under glestrafik grundas mellan Esbo centrum och Köklax en ny linje 242. Bekanta dig med ändringarna: hsl.fi/sv/MellerstaEsbo2022

Linje 213 förlängs från Köklax station till Hansahamnsplatsen till tidigare ändhållplatsen för linje 118 på måndag 10.1.2022. Turintervallen bli tätare i synnerhet mitt på dagen.

Bakom ändringarna finns en ändring på linje 118 som fr.o.m. 10.1. slutar i Esbo centrum.

Även linje 213N som trafikerar vardagskvällar slutar i fortsättningen i Esbo centrum. Under glestrafik, d.v.s. tidigt på morgon, kvällar och veckoslut, grundas en ny linje 242 mellan Esbo centrum och Köklax.

Nya rutten, hållplatserna och tidtabellen för linje 213 i Reseplaneraren:
Kampen – Domsby – Esbo centrum – Köklax (Hansahamnsplatsen)
Köklax (Hansahamnsplatsen) – Esbo centrum – Domsby – Kampen

Nya rutten, hållplatserna och tidtabellen för linje 213N i Reseplaneraren:
Kampen – Bredvik – Domsby – Esbo centrum
Esbo centrum – Domsby – Bredvik – Kampen

Nya tidtabeller i pdf-format finns även på sidan Utskrivbara tidtabeller.

Vi har samlat ett omfattande infopaket om ändringar 10.1.2022 på linjer 118, 213, 213N, 224 samt om nya linjer 166K och 242: hsl.fi/sv/MellerstaEsbo2022