Hållplatsen Övre Sökö på Övergårdsvägen flyttas 20.12.

Hållplatsen Övre Sökö (E4115) på Övergårdsvägen mot Esboviken flyttas på måndag 20.12 ca 150 meter framåt i körriktningen. Linjer 147, 147A, 147N, 148, 542, 543 och 544 använder hållplatsen mot Esboviken. Nya läget är permanent.

Hållplatsen Övre Sökö (E4115) på Övergårdsvägen mot Esboviken flyttas på måndag 20.12 ca 150 meter framåt i körriktningen, mot Sököviken. Linjer 147, 147A, 147N, 542, 543 och 544 samt närbuss 148 använder hållplatsen mot Esboviken. Nya läget är permanent.

Kartta siirtyvästä pysäkistä