A- och K-tågen kör med 20 minuters mellanrum på måndag 31.1

A- och K-tågen kör med 20 minuters mellanrum på måndag 31.1 på grund av väderförhållandena.

A-tågen på måndag 31.1

A-tågen kör med 20 minuters mellanrum. Vartannat A-tåg ställs in under rusningstider. 

A-tågen från Helsingfors

  • kl. 5.43
  • kl. 6.23–9.03 och kl. 14.43–18.03 avgångar endast 03, 23 och 43 minuter över varje timme
  • kl. 9.03–14.43 och kl. 18.03–22.03 trafikeras enligt vanliga tidtabeller

A-tågen från Alberga

  • kl. 6.06–9.26 och kl. 15.06–18.26 avgångar endast 06, 26 och 46 minuter över varje timme
  • kl. 9.26–15.06 och kl. 18.26–22.26 trafikeras enligt vanliga tidtabeller

 

K-tågen på måndag 31.1

K-tågen kör med 20 minuters mellanrum dvs. vartannat K-tåg ställs in. 

K-tågen från Helsingfors

  • kl. 6.01–19.01 avgångar endast 01, 21 och 41 minuter över varje timme
  • under övriga tider gäller vanliga tidtabeller

K-tågen från Kervo

  • kl. 6.31–19.31 avgångar endast 11, 31 och 51 minuter över varje timme
  • under övriga tider gäller vanliga tidtabeller