Tidtabellen för U-linje 280 ändras 10.1. Granska tidtabellen före resan

Tidtabellen för U-linje 280 ändras något på måndag 10.1. På grund av återkommande ändringar lönar det sig att granska tidtabellen i Reseplaneraren eller i Matkahuoltos tidtabellssökning före resan.

Tidtabellen för U-linje 280 ändras något på måndag 10.1. Några avgångstider ändras, men t.ex. antalet avgångar minskar inte jämfört med tidtabellen som trädde i kraft 28.12.

Avgångar som körs endast på skoldagar kommer tillbaka. De är försedda med plustecken (+) i tidtabellen.

Ändringarna syns redan i Reseplaneraren och i pdf-format på sidan Utskrivbara tidtabeller.

På grund av pandemisituationen ändras linjens tidtabell tätt och med kort varsel. Det lönar sig att granska tidtabellen före resan i Reseplaneraren och Matkahuoltos tidtabellssökning (länken leder utanför denna nätplats).

På grund av återkommande ändringar innehåller tryckta hållplatstidtabeller gammal information för U-linjens del. På skärmar stämmer uppgifterna bättre – bara vi får ändringarna till kännedom i tid.

U-linjer riktas utanför HRT-området och HRT har gjort ett linjespecifikt avtal om HRT-biljetternas giltighet inom HRT-området. Merparten av U-linjerna är marknadsbaserade där trafikidkaren beslutar om trafiken.