A- och K-tågen kör med 20 minuters mellanrum på tisdag 22.2

A- och K-tågen kör med 20 minuters mellanrum på tisdag 22.2 p.g.a. krävande väderleksförhållanden. Tågen kör med glesare turtäthet så att de tåg som trafikeras kan gå utan problem.

Uppdatering 21.2 kl. 15.50: A-tågen kör med glesare turtäthet också under kvällens rusningstrafik.

A- och K-tågen kör med 20 minuters mellanrum på tisdag 22.2 p.g.a. krävande väderleksförhållanden. Tågen kör med glesare turtäthet så att de tåg som trafikeras kan gå utan problem.

A-tågen på tisdag 22.2

A-tågen kör med 20 minuters mellanrum under morgonens och kvällens rusningstrafik, dvs. vartannat A-tåg är inställt. 

A-tågen från Helsingfors

  • avgång kl. 5.43 körs som vanligt.
  • 6.23–9.03 och 14.43-18.03 avgår tågen endast 03, 23 och 43 minuter över varje timme.
  • 9.03-14.43 och 18.03-22.03 går tågen enligt den vanliga tidtabellen.

A-tågen från Alberga

  • 6.06–9.26 och 15.06-18.26 avgår tågen endast 06, 26 och 46 minuter över varje timme.
  • 9.26-15.06 och 18.26-22.26 går tågen enligt den vanliga tidtabellen.

K-tågen på tisdag 22.2

K-tågen kör med 20 minuters mellanrum, dvs. vartannat K-tåg är inställt.

K-tågen från Helsingfors

  • 6.01–19.01 avgår tågen endast 01, 21 och 41 minuter över varje timme
  • Under andra tider går tågen som vanligt.

K-tågen från Kervo

  • 6.31–19.31 avgår tågen endast 11, 31 och 51 minuter över varje timme
  • Under andra tider går tågen som vanligt.