Närbuss 618 på undantagsrutt i Dickursby 7.–10.2

Närbuss 618 kör på undantagsrutt i Dickursby från måndag 7.2 till torsdag 10.2. Näckrosvägen är avstängd för trafik mellan Konvaljvägen–Banvägen på grund av arbeten. Bussarna kör inte till Dickursby rescentralen via Näckrosvägen och Banvägen utan via Vallmovägen och Banvägen.

Närbuss 618 kör på undantagsrutt i Dickursby från måndag 7.2 till torsdag 10.2. Bussarna kör inte till Dickursby rescentralen via Näckrosvägen och Banvägen utan via Vallmovägen och Banvägen.

Alla hållplatser förblir i bruk, men bussarna trafikerar hållplatserna i en annan ordning än vanligt.

I riktning till Peijas:

  • den normala ordningen är Stadshuset – Dickursby rescentralen – Vanda arbis
  • under undantagsrutten är ordningen Nejlikvägen – Dickursby rescentralen – Stadshuset – Vanda arbis

I riktning till Dickursby:

  • den normala ordningen är Pyrolavägen – Dickursby rescentralen – Vanda arbis
  • under undantagsrutten är ordningen Pyrolavägen – Vanda arbis – Stadshuset – Dickursby rescentralen – Nejlikvägen

Orsaken till undantagsrutten är arbeten på Näckrosvägen.

Lähibussin 618 poikkeusreitti kartalla.