Thaliaplatsens hållplatser i Norra Haga tillbaka till egna lägen 29.3

Hållplatser Thaliaplatsen (H1656 ja H1657) i Norra Haga flyttar tillbaka till sina egna lägen på Skådesspelarvägens sida på tisdag 29.3

Hållplatser Thaliaplatsen (H1656 ja H1657) i Norra Haga flyttar tillbaka till sina egna lägen på Skådesspelarvägens sida på tisdag 29.3.

Stomlinje 40, linjerna 41, 52, 53 och 56 samt närbuss 31 använder hållplatserna.

Hållplatserna har varit omplacerade på Aino Acktés vägs sida sedan början av december på grund av ett grävarbete.

kartta omille paikoilleen siirtyvistä pysäkeistä