Arbeten vid avgångsplattformar i Kampens bussterminal fr.om. onsdag 13.4

Det görs arbeten vid avgångsplattformarna för närtrafiken i Kampens bussterminal fr.om. onsdag 13.4. Bussplattformarna är i bruk som vanligt under arbetena. Arbetena börjar vid plattformarna 41–43 och 47–49.

Det görs arbeten vid avgångsplattformarna för närtrafiken i Kampens bussterminal fr.om. onsdag 13.4. Arbetena börjar vid plattformarna 41–43 och 47–49.

Bussterminalen är i bruk som vanligt under arbetena

Bussplattformarna är i bruk som vanligt under arbetena.

Vi rekommenderar att du följ de större tidtabellsskärmarna i terminalen för aktuell information om avgångsplattformen för din linje.