Bänkskuddardagen påverkar kollektivtrafiken i Helsingfors centrum på torsdag 7.4

Bänkskuddardagen påverkar kollektivtrafiken i Helsingfors centrum och södra stadsdelar på torsdag 7.4 ca kl. 12.30-14.00. Avvikelserna gäller linjerna 1, 2, 3 och 6 samt busslinje 22. Dessutom sker det förseningar åtminstone på stomlinjerna 20 och 30.

Bänkskuddardagen påverkar kollektivtrafiken i Helsingfors centrum och södra stadsdelar på torsdag 7.4 ca kl. 12.30-14.00. Avvikelserna gäller linjerna 1, 2, 3, 6 och 22. Förseningar kan också förekomma.

Lastbilarna samlas vid Havshamnen och kör sedan via Ehrenströmsvägen och Skeppsbrogatan för att sedan köra rutten Norra Esplanaden - Lönnrotsgatan - Sandvikstorget - Bulevarden - Skillnaden - Södra Esplanaden.

Spårvagnslinje 1 kör ca kl. 12.30-14.00 från Mannerheimvägen via Alexandersgatan till Olympiaterminalen och sedan vidare till ändhållplatsen på Båtsmansgatan. Sträckan Bulevarden – Fredriksgatan – Skepparegatan och hållplatserna Studenthuset (H0701/H0702), Skillnaden (H0801/H0802), Fredriksgatan (H0803/H0804), Stora Robertsgatan (H0813/H0814), Femkanten (H0815/H0816) och Eira sjukhus i riktning mot Kottby (H0442) trafikeras inte.

Spårvagnslinje 2 vänder om ca kl. 12.30-14.00 på Salutorget. Hållplatserna Södra kajen (H0432/H0433) och Olympiaterminalen (H0435) trafikeras inte.

Spårvagnslinje 3 kör ca kl. 12.30-14.00 från Mannerheimvägen via Alexandersgatan till Skatuddens terminal. Sträckan i Ulrikasborg, Eira och Rödbergen och hållplatserna Olympiaterminalen (H0434), Brunnsparken (H0436/H0437), Jungfrustigen (H0438/H0439), Kaptensgatan (H0440/H0441), Eira sjukhus (H0442/H0443), Femkanten (H0815/H0816), Stora Robertsgatan (H0813/H0814), Fredriksgatan (H0803/H0804), Skillnaden (H0801/H0802) samt Studenthuset (H0701/H0702) trafikeras inte.

Spårvagnslinje 6 kör ca kl. 12.30-14.00 via Alexandersgatan och Olympiaterminalen till Båtsmansgatan (ändhållplatsen för linje 1). Sträckan Bulevarden - Docksgatan - Eirastranden trafikeras inte. Hållplatserna Studenthuset (H0701/H0702), Skillnaden (H0801/H0802), Fredriksgatan (H0803 och H0804), Alexandersteatern (H0805), Sandvikstorget (H0807/H0808), Docksskvären (H0830/H0831), Munkholmen (H0828/H0829) och ändhållplatsen Eirastranden (H0827) trafikeras inte under undantagsrutten.

Bussilinje 22 vänder om ca kl. 12.30-14.00 i Sandviken (den tidigare ändhållplatsen framför hotellet på Gräsvikskajen). Hållplatserna Sandviken (H1168/H1167), Sandvikstorget (H0807/H1169), Fredriksgatan (H1005), Stora Robertsgatan (H1170/H0813) och ändållplatsen Fredrikstorget (H1173) i Rödbergen trafikeras inte.

Dessutom sker det förseningar på stomlinjerna 20 och 30 vid Lönnrotsgatan och Bulevarden.

Bänkskuddardagen ordnades inte i fjol. I år flyttades evenemanget i Helsingfors från februari till april på grund av coronavirus-situationen.