Hållplats Atomvägen H1615 i Sockenbacka flyttas 22.4

Hållplatsen Atomvägen H1615 på Krämarvägen flyttas ca 50 m framåt fredagen den 22 april.

Hållplatsen Atomvägen H1615 på Krämarvägen flyttas ca 50 m framåt fredagen den 22 april. Orsaken är grävningsarbeten.

Hållplatsen trafikeras av linje 53 till Nybacka, linje 54 till Sockenbacka, linje 553K till Alberga station och närbuss 36 till Kånala.

Det tillfälliga hållplatsläget beräknas gälla fram till slutet av året.

Hållplatsen på kartan

imageok9jf.png