Uppdaterad: Hållplats Pikgränden på Klubbvägen i Råtorp flyttas 2.5

Hållplatsen Pikgränden (V1314) i Råtorp flyttas ca 100 m mot Myrbacka måndagen den 2 maj. Hållplatsen trafikeras av bussarna 313 och 332 i riktning mot Elielplatsen och Tavastby. Hållplatsen flyttas på grund av grävningsarbeten. Det tillfälliga hållplatsläget beräknas gälla fram till söndagen den 15 maj.

Uppdaterad 21.4: arbetena har försenats och hållplatsen kommer att flyttas måndagen den 2 maj.

Hållplatsen Pikgränden (V1314) i Råtorp flyttas ca 100 m måndagen den 2 maj. Hållplatsen trafikeras av bussarna 313 och 332 i riktning mot Elielplatsen och Tavastby. Hållplatsen flyttas bakåt i körriktning dvs. mot Myrbacka.

Hållplatsen flyttas på grund av grävningsarbeten. Det tillfälliga hållplatsläget beräknas gälla fram till söndagen den 15 maj.