Hållplats Havshagen på Sörnäs strandväg dras in 16.5

Busshållplatsen Havshagen (H2524) vid den tillfälliga Näckens bro på Sörnäs strandväg dras in 16.5.2022. Den ersättande hållplatsen Hanaholmen (H2514) ligger ca 150 m norrut på Sörnäs strandväg, norr om bron på Ekogatan. Ändringen påverkar linje 16 till Högholmen och linje 55 till Forsby.

Busshållplatsen Havshagen (H2524) vid den tillfälliga Näckens bro på Sörnäs strandväg dras in 16.5.2022. Den ersättande hållplatsen Hanaholmen (H2514) ligger ca 150 m norrut på Sörnäs strandväg, norr om bron på Ekogatan. Ändringen påverkar linje 16 till Högholmen och linje 55 till Forsby.

Hållplatsen dras in på grund av gatuarbeten som görs av Kronbroarna-alliansen mellan Sörnäs strandväg och korsningen vid Aspnäsgatan.

Arbetsområdet ligger på den östra sidan av Sörnäs strandväg och det finns ingen trygg gångrutt till hållplatsen igenom området. Dessutom kan bussarna inte stanna vid hållplatsen.

Det beräknas att hållplatsen flyttas tillbaka till sitt ordinarie läge i slutet av år 2023. Tidtabellen påverkas av arbetena på Sörnäs strandväg och byggandet av Hagnäs nya bro.

Kartta pysäkkisiirrosta