Extra trafik på skolornas avslutningsdag 4.6

På skolornas avslutningsdag 4.6 har metron utökad trafik och vissa busslinjer kör extra avgångar.

Vissa busslinjer har extra avgångar och de sista metrotågen går efter kl. 01.00 natten mellan lördag och söndag 4-5.6.

Metron har utökad trafik så att turtätheten på sträckan Hagalund-Östra centrum är 7,5 minuter och på sträckorna Östra centrum-Nordsjö/Mellungsbacka 15 minuter.

Metrons sista avgångar:

  • M1: Från Mattby till Nordsjö kl. 1.19 (Hagalund kl. 1.24, Järnvägstorget kl. 1.39, Östra centrum kl. 1.54). Från Nordsjö till Mattby kl. 1.05 (Östra centrum kl. 1.11, Järnvägstorget kl. 1.26, Hagalund kl. 1.40).
  • M2: Från Hagalund till Mellungsbacka kl. 1.17 (Järnvägstorget kl. 1.30, Östra centrum kl. 1.46). Från Mellungsbacka till Mattby kl. 0.57.

Också busslinjerna 84 och 88B kör extra avgångar från Hertonäs metrostation till Degerö fram till ca kl. 02. Övriga busslinjer kör som vanligt.

Extra avgångar i busstrafiken:

  • Följande nattbussar kör extra avgångar: 20, 21N, 108N, 112N, 113N, 114N, 118N, 125N, 147N, 231N, 235N, 411 och 431N.
  • Esbos skollinje 349 kör följande extra turer: från Lepsämänjoki kl. 8.26 och från Lahnus skola kl. 10.35.