Hållplats Hanken (H1305) dras in 30.5 på grund av arbeten

Hållplatsen Hanken (H1305) på Runebergsgatan dras tillfälligt in på grund av arbeten.

Hållplatsen Hanken (H1305) på Runebergsgatan som används av linjerna 20, 30, 37, 41, 42, 69, 70 och 108N mot Tölö torg dras tillfälligt in på grund av arbeten. Från och med måndag 30.5 är både den tillfälliga och den ordinärie hållplatsen indragen.

Den ordinarie hållplatsen beräknas kunna tas i bruk i september 2022.

Den närmaste ersättande hållplatsen är hållplats Apollogatan som ligger ca 200 m från den tillfällliga hållplatsen. Det går också att använda busshållplatserna vid Kampens bussterminal.