Anslutningsparkering på Lavvägen i Fallkulla är ur bruk 27.6–3.7

Anslutningsparkeringen på Lavvägen i Fallkulla är ur bruk 27.6–3.7 på grund av gatuarbeten.

Anslutningsparkeringen på Lavvägen i Fallkulla är ur bruk 27.6–3.7 på grund av gatuarbeten.