Hållplatser Majorsgången på Majorsgatan i Bergans flyttas 6.6

Hållplatserna Majorsgången på Majorsgatan i Bergans flyttas ca 50 m till andra sidan av Skrivargrändens korsning 6.6.

Hållplatserna Majorsgången (E1164 och E1165) på Majorsgatan i Bergans flyttas ca 50 m till andra sidan av Skrivargrändens korsning 6.6. Hållplatsen E1164 används av linjerna 113, 113N och 502 till Alberga och hållplatsen E1165 av linjerna 113 och 113N till Hagalund och Kampen samt av linje 502 till Berghäll.

Det tillfälliga arrangemanget gäller i ungefär till 15.7.

Pysäkkien uudet paikat kartalla