Uppdatering: Närbuss 702 på undantagsrutt i Malm fr.o.m. 27.6

Uppdaterad 11.8: Undantagsrutten gäller fram till 31.10 // Närbuss 702 kör en undantagsrutt i Malm fr.o.m. 27.6 på grund av grävningsarbeten. Bussarna kör rakt längs Malmbågen. Sträckan på Ormbunksvägen och Lavvägen uteblir.

Uppdaterad 11.8: Undantagsrutten gäller fram till 31.10 // Närbuss 702 kör en undantagsrutt i Malm fr.o.m. måndag 27.6. Sträckan på Ormbunksvägen och Lavvägen uteblir och bussarna kör rakt längs Malmbågen. Linjen stannar vid hållplatserna Slättvägen (H3454) och Molnvägen (H3452 och H3451) på Malmbågen.

Hållplatserna Torvgränden, Ormbunksgränden, Fallkullavägen, Fallkulla, Mosstigen, Pingststråket och Klangvägen uteblir.

Orsaken är grävningsarbeten på Lavvägen. Undantagsrutten gäller fram till 31.10.  

 

Rutten på kartan

Bussin 702 poikkeusreitti kuvattuna kartalla. Ajaa suoraan Malminkaarta pitkin ja Saniaistie jää ajamatta.