Flera busslinjer kör andra körvägar i Esbo 24-27.7 nattetid kl. 21.00-06.00

Flera busslinjer kör andra körvägar mellan söndag 24.7 och onsdag 27.7 kl. 21.00-06.00 på grund av asfalteringsarbeten vid Finnobron och Gräsadalen.

Flera busslinjer kör andra körvägar mellan söndag 24.7 och onsdag 27.7 kl. 21.00-06.00 på grund av asfalteringsarbeten vid Finnobron och Gräsadalen.

Natten mellan söndag och måndag 24-25.7 kl. 21.00-06.00 kör linjerna 134 och 136 samt 146N och 147N undantagsrutt i riktning mot Domsby och mot Esboviken. Linjerna 134 och 136 kör via Biskopsbron och Olarsgatan till Kvisbackavägen. Linjerna 146N och 147N mot Esboviken kör undantagsvis via Västerleden, avfart vid Kiloleden, Gräsadalen, Fjärdingsvägen, Biskopsbron, Olarsgatan och Kvisbackavägen. Linjerna trafikerar inte hållplatserna Biskopsbron E3232 och Mattknuten E3225.

Linjerna 159, 165, 171, 146, 159, 165, 173, 145, 192T, 173K, 165N, 173N och 173Z kan inte stanna vid hållplats Finnoknuten E4901.

Linjerna 134 och 136, undantagsrutt 24-25.7

Linjojen 134 ja 136 poikkeusreitti kartalla

Linjerna 146N och 147N, avvikande rutt 24-25.7

Linjojen 146 ja 147 poikkeusreitti kartalla

Natten mellan måndag och tisdag 25-26.7 kl. 21.00-06.00 kör linje 544 i riktning mot Alberga från Västerleden till Ring II. Bussen trafikerar inte hållplatsen Gräsknuten E3226. Bussarna kan inte köra till hållplatsen på grund av asfalteringsarbeten.

Natten mellan måndag och tisdag 25–26.7 och natten mellan tisdag och onsdag 26–27.7 kl. 21.00–06.00 kan linjerna 145,146, 146A 159, 164A, 165, 165N, 171,173,173K och 173N mot Kampen och Mattby inte köra bussfil vid Finnobron. Det innebär att linjerna inte trafikerar hållplatsen Finnoknuten E4417.

Natten mellan tisdag och onsdag 26-27.7 kl. 21.00-06.00 kör linje 544 avvikande rutt i riktning mot Alberga. Linjen kör inte på Västerleden mellan Finnobron och Ring II. Bussen kör längs Kvisbackavägen och trafikerar inte hållplatserna Finnodalsvägen E4418 och Biskopsbron E3117.

Linjerna 134 och 136 kör avvikande rutt i riktning mot Mattby, dvs. via Kvisbackavägen, Fiskarvägen och Finnviksvägen. Hållplatserna Finnorondellen E4903, Finnodalsvägen E4418 och Besmansvägen E3157 trafikeras inte. Linjerna 146N och 147N i riktning mot Kampen kör via Kvisbackavägen, Olarsgatan, Biskopsbron,  Fjärdingsvägen, Gräsadalen och avfarten till Västerleden. Linjerna stannar inte vid hållplatserna Finnorondellen E4903, Finnobron 4418, Biskopsbron E3117 och Mattknuten E2368.

Linjerna stannar vid behov på hållplatserna längs rutten.  

Rutten för linje 544 26-27.7

Linjan 544 poikkeusreitti 26.-27.7.

Linjerna 136 och 134, undantagsrutt 26-27.7

Linjojen 136 ja 137 poikkeusreitti 26.-27.7.

Linjerna 146N och 147N, undantagsrutten på kartan 

Linjojen 146N ja 147N poikkeusreitit kartalla