Flera busslinjer på avvikande rutt i Esbo 27.-29.7 kl. 21.00-6.00

Flera busslinjer kör på avvikande rutt i Esbo nattetid mellan onsdag och fredag 27.-29.7 kl. 21.00-6.00 på grund av asfalteringsarbetet vid Mårtensbro och Torvknuten.

Flera busslinjer kör på avvikande rutt i Esbo nattetid mellan onsdag och fredag 27.-29.7 kl. 21.00-6.00 på grund av asfalteringsarbetet vid Mårtensbro och Torvknuten.

Natten mellan onsdag och torsdag 27.-28.7 kl. 21.00-6.00 kör linjerna 145, 146, 146A, 159, 165, 164A och 165A till Mattby samt linjerna 171, 173, 173K, 173N, 174Z och 192 till Mattby och Kampen på avvikande rutt på grund av asfalteringsarbetet vid Mårtensbro och Torvknuten.

Under arbetet kör linjerna 145, 146, 146A, 159, 165, 164A och 165A från Sököleden via Mårtensbrovägen och Finnobron till Västerleden. Linjerna trafikerar inte hållplatserna Sökölutet E4443 och Finnoknuten E4417. Vid behov stannar bussarna vid alla de hållplatser som ligger längs den avvikande rutten.

Linjerna 171, 173, 173K, 173N, 174Z och 192 kör rakt längs Västerleden vid Mårtensbro och trafikerar inte hållplatsen Esboviksknuten E4444.

Undantagsrutten för linjerna 145, 146, 146A och 159 på kartan

Linjojen 145, 146 ja 146A poikkeusreitti- Soukanmyötäle ja Finnoonsolmu busseille itään jäävät ajamatta

Undantagsrutten för linjerna 165, 165N och 164A på kartan

nayttokuva-2022-07-26-154539.png

Natten mellan torsdag och fredag 28.-29.7 kl. 21.00-06.00 kan bussarna 280 och 544 inte stanna på hållplatserna Torvknuten på grund av asfalteringsarbetet. På grund av arbetet trafikerar bussarna inte hållplatserna Torvknuten (E2506 och E2505).