Hållplats Vichtisvägen H1626 flyttas tillfälligt 7.9

Hållplatsen Vichtisvägen H1626 flyttas tillfälligt ca 50 m framåt onsdagen den 7 september. Linje 550 använder inte hållplatsen för tidsutjämning.

Hållplatsen Vichtisvägen H1626, som trafikeras av linjerna 41, 52 och 550, flyttas tillfälligt ca 50 m framåt onsdagen den 7 september på grund av byggnadsarbeten.

Linje 550 använder inte hållplatsen för tidsutjämning under den period då hållplatsen är flyttad på grund av att den tillfälliga hållplatsen ligger på körbanan.

Det tillfälliga läget beräknas gälla fram till 20.9.