Förändringar i spårvagnstidtabeller på måndag 31.10

På grund av brist på förare börjar vissa spårvagnslinjer köra med glesare turintervall måndagen den 31 oktober. Antalet inställda turer i spårvagnstrafiken har varit ovanligt stort under hösten.

På grund av brist på förare börjar vissa spårvagnslinjer köra med glesare turintervall måndagen den 31 oktober. Antalet inställda turer i spårvagnstrafiken har varit ovanligt stort under hösten. Detta har gjort det svårt för passagerare att planera sina resor. Vi lägger om tidtabellerna för att kunna säkerställa pålitliga kollektivtrafiktjänster.

De ändrade tidtabellerna gäller fram till den 11 december. Förarbristen ska lätta i december när nya spårvagnschaufförer är klara med sin utbildning.

Förändringar per linje

  • Tidigare har spårvagnarna 1, 2, 3, 6 och 8 trafikerats med 10 minuters turintervall. Nu förlängs intervallet till 12 minuter.
  • Tidigare har spårvagnarna 4 och 10 trafikerats med 8 minuters turintervall. Nu förlängs intervallet till 10 minuter. Dessutom ändrar vi tidtabellen för ersättningsbuss 10X som trafikerar Lillhoplax så att den stämmer med tidtabellen för spårvagnslinje 10.
  • Spårvagnslinje 5 kör inte mellan kl. 16–17. Till Skatudden går också spårvagn 4. Den närmaste hållplatsen till terminalen är Gördelgatan (H0413/H0414) på Marinkasernsgatan.
  • Spårvagnslinjerna 7 och 9 fortsätter att köra enligt sina normala tidtabeller.

De aktuella tidtabellerna för spårvagnslinjerna finns i Reseplaneraren då man väljer 31.10 eller efter som datum i sökfältet.