Hållplatser Hemmansvägen H1512 och H1514 på Vichtisvägen flyttas på tisdag 15.11

Hållplatserna Hemmansvägen (H1512 och H1514) på Vichtisvägen flyttas ca 130 m bakåt tisdagen den 15 november. Också rutten för närbuss 31 i riktning mot Norra Haga ändras.

Hållplatserna Hemmansvägen (H1512 och H1514) på Vichtisvägen flyttas ca 130 m bakåt till andra sidan av Chausséplan tisdagen den 15 november. Hållplatserna flyttas på grund av svåra vägförhållanden. Arrangemanget gäller tills vidare. 

Också rutten för närbuss 31 ändras. Från och med 15.11 kör linjen i riktning mot Norra Haga via Gamla chaussén, Orangerivägen och Labbackavägen till Vichtisvägen. Linjen trafikerar inte hållplatsen Hemmansvägen utan hållplatsen Korpasvägen (H1440). Hållplatsen Korpasvägen ligger på Labbackavägen, nära korsningen vid Vichtisvägen.