Hållplatser Hemmansvägen H1512 och H1514 på Vichtisvägen flyttas på tisdag 15.11

Uppdaterad 16 december: Hållplatserna återgår till sina normala platser fredagen den 16 december. // Hållplatserna Hemmansvägen (H1512 och H1514) på Vichtisvägen flyttas ca 130 m bakåt tisdagen den 15 november. Också rutten för närbuss 31 i riktning mot Norra Haga ändras.

Hållplatserna Hemmansvägen (H1512 och H1514) på Vichtisvägen flyttas ca 130 m bakåt till andra sidan av Chausséplan tisdagen den 15 november. Hållplatserna flyttas på grund av svåra vägförhållanden. Arrangemanget gäller tills vidare. 

Också rutten för närbuss 31 ändras. Från och med 15.11 kör linjen i riktning mot Norra Haga via Gamla chaussén, Orangerivägen och Labbackavägen till Vichtisvägen. Linjen trafikerar inte hållplatsen Hemmansvägen utan hållplatsen Korpasvägen (H1440). Hållplatsen Korpasvägen ligger på Labbackavägen, nära korsningen vid Vichtisvägen.

Hållplatserna återgår till sina normala platser fredagen den 16 december. Närbussen 31 kommer också att återgå till sin normala rutt och använda hållplats Hemmansvägen H1544.