Linjer 572, 583K och 584 på undantagsrutt 15.11 kl. 19 – 16.11 kl. 06

Linjerna 572, 583K och 584 kör undantagsrutt i Vandaforsen i riktning mot Mårtensdal från tisdag 15.11 kl. 19 fram till onsdag 16.11 kl. 06. Linjerna kör från Ring III till Mårtensbyvägen via Tavastehusleden.

Linjerna 572, 583K och 584 kör undantagsrutt i riktning mot Mårtensdal från tisdag 15.11 kl. 19 fram till onsdag 16.11 kl. 06. Linjerna kör från Ring III till Mårtensbyvägen via Tavastehusleden.

Följande hållplatser på Vandaforsvägen och Mårtensbyvägen trafikeras inte: Läsförhörsgränden V2104, Bruksstranden V2102 och Vandaforsens FBK V1828. Detta på grund av arbeten.

I den andra riktingen kör linjerna som vanligt.