Ny hållplats öppnas på västra änden av Hundholmsvägen i Kronbergsstranden 2.12

En ny hållplats (Kronberget) öppnas på västra änden av Hundholmsvägen i Kronbergsstranden fredagen den 2 december.

En ny hållplats, Kronberget (H4669), öppnas på västra änden av Hundholmsvägen i Kronbergsstranden fredagen den 2 december. Hållplatsen trafikeras av linje 88B and nattbuss 87N.

Den nya hållplatsen öppnas eftersom hållplatserna Håkansviksgatan flyttades österut på grund av byggandet av Kronbroarna. I och med den nya hållplatsen blir gångavståndet från Silverdal kortare.

Kartta_Kruunuvuori_H4669