Förändringar i Kyrkslätts busslinjer vid årsskiftet 2023

Det sker förändringar i Kyrkslätts busslinjer vid årsskiftet 2023.

Det sker förändringar i Kyrkslätts busslinjer vid årsskiftet 2023. De förändringar som nu sker genomförs i enlighet med linjenätsplanen för västmetrons förlängning. Antalet nya elbussar kommer också att öka väsentligt i Kyrkslätts trafik i framtiden.  

Merparten av förändringarna gäller främst metrons anslutningslinjer, det vill säga 170-linjerna. Linjernas ändhållplats i Esbo ska bli kvar i Mattby. De nuvarande 900-busslinjerna som huvudsakligen gäller skoltrafiken kommer inte att ändras i detta sammanhang.  

Mer information hittar du på sidan Kyrkslätts busslinjer förnyas 1.1.2023