Linjerna 311, 335/B, 571, 572 och 574 får ny tidtabell 6.2

Måndagen den 6 februari sker det förändringar i tidtabellen för linjerna 311, 335/B, 571, 572 och 574.

Måndagen den 6 februari sker det förändringar i tidtabellen för linjerna 311, 335/B, 571, 572 och 574. Tidtabellerna justeras enligt bussarnas reella körtider under hösten.

Det sker förändringar både i avgångstiderna och passertiderna. Förändringarna kommer att göra tidtabellerna ännu pålitligare. Också passertiderna justeras så att de bättre motsvarar de reella körtiderna. Justeringarna i tidtabellen görs för att förbättra byten.

Reseplaneraren visar de nya tidtabellerna om du gör ruttsökning med datum 6.2 eller senare.

Tidtabell för linjerna 311 och 335/B i pdf-form fr.o.m. 6.2

Tidtabell för linjerna 571, 572 och 574 i pdf-form fr.o.m. 6.2

311 Gruvsta-Myrbacka-Tavastby

Vardagsavgångar från Gruvsta ändras med 1-3 minuter. Lördagsavgång kl. 7.35 ersätts med avgång kl. 7.39, de andra avgångarna på lördagar ändras med en minut. Söndagsavgångar från Gruvsta ändras med 1-3 minuter. I Myrbacka har man lagt till tid så att byten skulle fungera bättre. Vardagsavgångar från Tavastby ändras med några minuter. Lördagstidtabellen förändras nästan helt. Söndagsavgångar justeras med 1-2 minuter. I Myrbacka har man lagt till tid så att byten skulle fungera bättre.

 

335 Askis-Mårtensdal-Klippsta-Myrbacka-Friherrs-Linnais (vardagar)

Den första turen från Nybyvägen i Askis ersätts med en tidigare avgång kl. 4.53. Det har gjorts flera justeringar i tidtabellen på vardagar. Den första avgången från Friherrs Slädklocksvägen på vardagar tidigareläggs med 4 minuter dvs. den nya avgångstiden är kl. 4.55.  Det har gjorts flera justeringar i tidtabellen på vardagar. Justeringarna i tidtabellen görs för att förbättra byten.

 

335B Askis-Mårtensdal-Klippsta-Myrbacka-Friherrs (på veckosluten)

Den första avgången från Nybyvägen kl. 5.55 på lördagar ersätts av avgång kl. 5.53. Många avgånstider på lördagar tidigareläggs med 1-5 minuter. Söndagsavgångar tidigareläggs med 1-2 minuter. Också avgångstiderna från Pikgränden justeras med 1-3 minuter på lördagsförmiddag och kväll. Söndatstidtabellen förändras inte. Justeringarna i tidtabellen görs för att förbättra byten.

 

571 Dickursby-Övitsböle-Myrbacka  

Det görs flera förändringar i tidtabellen på alla veckodagar. Detta gäller avgångarna från Dickursby. Också passrtiderna förändras. Syftet med förändringarna är att bättre betjäna skolelever. Avgångstiderna från Mårtendal förändras inte.

 

572 Mellungsbacka-Mårtensdal

Det görs mindre justeringar i tidtabellen. Detta gäller avgångarna från Mellungsbacka Helsingfors. De två första avgångarna på vardagar från Mårtensdal senareläggs med 1-2 minuter. Linjens passertider förändras något. Syftet med förändringarna är att bättre betjäna skolelever.

 

574 Pejas-Rödsand-Aviapolis-Övitsböle-Myrbacka

Det görs några små förändringar i avgångstiderna från Myrbacka på vardagar ocg lördagar. Däremot blir det inga förändringar i söndagstidtabellen.

Däremot görs det flera förändringar i avgångarna från Pejas på alla veckodagar. Syftet med förändringarna är att bättre betjäna skolelever