Små tidtabellsändringar på linjer 711, 721 och 731 från 16.1

Det sker små ändringar i tidtabellerna för linjerna 711, 721 och 731 den 16 januari. Ändringarna baserar sig på linjernas körtider under hösten 2022.

Tidtabellerna för linjerna 711, 721 och 731 uppdateras den 16 januari. Ändringarna baserar sig på linjernas körtider under hösten 2022.

Det sker små ändringar på 1–3 minuter i avgångstiderna för vissa linjer. Syftet med ändringarna är att förbättra linjernas passertider så att de bättre motsvarar verkligheten.

Antalet passagerare har ökat, vilket för sin del har påverkat körtider. Avsikten med tidtabellsändringarna är att svara upp mot det ökade passagerarantalet och förbättra punktligheten på linjerna.

De nya tidtabellerna hittar du i HSL-appen och i Reseplaneraren. Tidtabellerna finns tillgängliga också i utskrivbar form.