Tidtabellsändringar för busslinjer 400, 415N och 431/B/N till Vanda och linje 436N till Esbo från 6.2

Det blir tidtabellsändringar för busslinjer 400, 415N och 431/B/N som kör till Vanda längs Tavastehusleden och för linje 436N till Esbo från och med måndagen den 6 februari.

Det blir tidtabellsändringar för busslinjer 400, 415N och 431/B/N som kör till Vanda längs Tavastehusleden och för linje 436N till Esbo från och med måndagen den 6 februari. Tidtabellerna ändras för att förbättra pålitligheten på linjerna.

Både avgångstiderna och passertiderna kommer att justeras. De nya avgångstiderna innebär att bussarna är mer punktliga än förr. De nya tidtabellerna finns redan i Reseplaneraren, om man söker med datumet 6.2 eller senare.

Linje 400 Elielplatsen–Mårtensdal–Vandaforsen

I och med den nya tidtabellen tidigareläggs avgångarna på stomlinje 400 från Elielplatsen tidigt på vardagsmorgnar och på vardagskvällar. Dessutom tidigareläggs morgonavgångarna och kvällsavgångarna under veckosluten. Avgångstiderna ändras med maximalt 5 minuter. Avgångstiderna för linje 400 från Vandaforsens station ändras inte.

 

Linje 415N Elielplatsen–Myrbacka–Övitsböle–Flygplatsen

Morgonens första buss från Elielplatsen kl. 4.10 under veckosluten kommer att trafikeras varje dag. Syftet med ändringen är att förbättra morgonförbindelsen mellan Mannerheimvägen och flygplatsen samt mellan Övitsböle och stomlinje 600. Den sista avången från flygplatsen kl. 03.16 under veckosluten läggs ner.

 

Linje 431 Elielplatsen–Kivistö

Morgonens första vardagsavgång från Elielplatsen senareläggs med 5 minuter. Det blir flera små justeringar i vardagsavgångar från Elielplatsen. De sista avgångarna på lördagar och söndagar justeras. Söndagsturerna under dagtid tidigareläggs med en minut.

De första två avgångarna från Kivistö på vardagar tidigareläggs. I fortsättningen avgår dessa turer från Kivistö kl. 04.47 och 05.17. Dessutom blir det ändringar i de turer som trafikeras under eftermiddagarna och kvällarna. Dagens första avgång från Kivistö på lördagar och söndagar senareläggs med några minuter. Det sker även många ändringar i lördagsavgångar.

 

Linje 431B Elielplatsen–Vandadalen

Vardagsavgångarna i båda riktningarna ändras med några minuter.

 

Linje 431N Elielplatsen–Kungseken–Vandadalen–Kivistö–Flygplatsen

Tidtabellerna ändras för att förbättra pålitligheten på linjerna. Avgångstiderna från vardera ändhållplatsen ändras inte.  

 

Linje 436N Elielplatsen–Myrbacka–Mårtensdal–Kalajärvi

Tidtabellerna ändras för att förbättra pålitligheten på linjerna. Avgångstiderna från vardera ändhållplatsen ändras inte.