Hållplats Gösvägsbranten i Gäddvik flyttas 1.3

Hållplats Gösvägsbranten E2350 på Gäddviksgatan flyttas onsdagen den 1 mars.

Onsdagen den 1 mars flyttas hållplats Gösvägsbranten E2350 på Gäddviksgatan bakåt ca 160 m. Orsaken är arbeten.

Linje 112 stannar vid hållplatsen i riktning mot Hagalund och den är ändhållplats för linje 104.

Det tillfälliga hållplatsläget gäller fram till slutet av april.