Hållplatser H2505 och H2506 vid Hagnäskajen flyttas på fredag 24.2 på grund av gatuarbeten

Hållplatserna H2505 och H2506 vid Hagnäskajen flyttas på fredag 24.2 på grund av gatuarbeten.

Hållplatsen Hagnäs (2505) flyttas till ordinarie läge på gatans södra sida.

Hållplatsen trafikeras av linjerna H55, 85N, 86N, 87N, 90A, 90N, 92N, 94N, 95N, 96N, 97N, 841N, 623, 633, 643 och 643K. 

Hållplatsen Hagnäs (H2506) flyttas till gatans norra sida. 

De bussar som trafikerar ändhållplatserna vid Hagnästorgsgatan, dvs. bussarna H73, 74, 614, 617, 711, 721 och 731, använder hållplatsen Hagnäs (H2402) framför Broholmsgatan 14. Hållplatsen Hagnäs (H2507) är förenad med hållplatsen H2505. Orsaken till arrangemanget är gatuarbeten och det gäller fram till den 5 juni 2023.