Hållplats Kangasalavägen i Vallgård flyttas 14.3

Hållplats Kangasalavägen H3052 på Sturegatan flyttas framåt ca 50 m tisdagen den 14 mars.

Busshållplats Kangasalavägen H3052 på Sturegatan flyttas framåt ca 50 m tisdagen den 14 mars. Buss 70 stannar vid hållplatsen i riktning mot Kampen.

Detta beräknas gälla i ungefär två veckor.