Linje 443K får ny rutt i Luhtabacka 6.3

På grund av arbeten får linje 443K ny rutt i Luhtabacka måndagen den 6 mars.

Linje 443K börjar köra undantagsrutt måndagen den 6 mars. Bussen vänder vid rampen till Klövskogsvägen och vid rampen till Gamla Tavastehusvägen. Linjen trafikerar inte hållplatserna V3107, V3108 och V3117 på Gamla Tavastehusvägen. Orsaken är arbeten vid Lepsämänjoki bro.

Undantagsrutten beräknas gälla fram till augusti 2023.

imagepurai.png