Hållplatsen Tölö sporthall H2064 på linje 502 flyttas 4.7

Hållplatsen flyttas framåt ca 200 m till Tallbackavägen. Det nya hållplatsläget ligger invid parkeringsområdet.

Hållplatsen Tölö sporthall (H2064) flyttas på tisdag den 4.7 kl. 10. Hållplatsen trafikeras av linje 502. Hållplatsen flyttas framåt ca 200 m till Tallbackavägen. Det nya hållplatsläget ligger invid parkeringsområdet.

Hållplatsen flyttas på grund av grävningsarbeten. Arrangemanget gäller tills vidare.