Hållplats Nationalmuseum (H1906) på Mannerheimvägen för U-linjernas bussar dras in 17.8

Hållplats Nationalmuseum (H1906) på Mannerheimvägen dras in på torsdag 17.8. Hållplatsen har hittills trafikerats av U-linjernas bussar 280, 453, 455, 456, 457, 459 och 465 i riktning mot Kampen.

Hållplats Nationalmuseum (H1906) på Mannerheimvägen dras in på torsdag 17.8. Hållplatsen har hittills trafikerats av U-linjernas bussar 280, 453, 455, 456, 457, 459 och 465 i riktning mot Kampen.

Den närmaste ersättande hållplatsen är den tidigare hållplatsen Hesperiaparken (H1908), som ligger ca 400 meter från den indragna hållplatsen, eller linjernas ändhållplats i Kampen.

Hållplatsen dras in på grund av gatuarbetena på Mannerheimvägen. Hållplatsen kommer att vara ur bruk under arbetenas gång.