Sibbos skollinjer stannar endast vid hållplatser markerade på linjens rutt från måndag 14.8

Från och med måndagen den 14 augusti stannar Sibbos skollinjer endast på de hållplatser som är markerade på linjens rutt. Initiativet för detta kom från bussföretag Pohjolan liikenne som trafikerar området. Syftet med ändringen är att göra det enklare för förare och passagerare att veta var bussarna stannar.

Tidigare har det varit möjligt för Sibbos skollinjer att stanna vid platser som inte är markerade på linjernas rutter. Enklast hittar du de hållplatser som linjerna använder på Reseplanerarens karta. Du kan även använda lokaliseringsfunktionen genom att ge ditt samtycke till platsdelning i Reseplaneraren. Det är viktigt att du i förväg bekantar dig med bussens rutt och stopplatser.

Detta gäller särskilt linjerna 982, 984, 984K, 992, 993, 993K och 996 och stopplatserna på följande vägar: Talmantie, Hindsbyvägen, Immersbyvägen, Massbyvägen, Eriksnäsvägen, Boxvägen, Gesterbyvägen, Kitövägen, Spjutsundsvägen.