Hållplats Safirplatsen på Käinbyvägen i Kivistö flyttas 25.9

Hållplats Safirplatsen (V2349) på Käinbyvägen i Kivistö flyttas ca 150 m mot Kivistöallén måndagen den 25 september.

Hållplats Safirplatsen (V2349) på Käinbyvägen i Kivistö flyttas ca 150 m mot Kivistöallén måndagen den 25 september.

Detta påverkar linjerna 431 till Kivistö, 431N till flygplatsen, 433 till Kivistö, 446 till Kivistö, 447 till Kivistö och 971 till Kivistö. Förändringen är permanent.

image42lug.png