Ändhållplatsen för linjerna 73 och 74 flyttas från Hagnäs till Björnparken 8.1

Ändhållplatsen för linjerna 73 och 74 flyttas tillfälligt från Hagnäs till Agricolagatan vid Björnparken i Berghäll den 8 januari 2024. Hållplatserna Hagnäs och Aspnäs uteblir för linjerna.

Från och med måndagen den 8 januari 2024 kör linjerna 73 och 74 från Sörnäs till Björnparken och i den andra riktningen via Helsingegatan. Hållplatserna Hagnäs (H2063, H2401, H2402) och Aspnäs (H2406, H2407) uteblir för linjerna. Mot Björnparken börjar linjerna också trafikera en tillfällig hållplats vid Sörnäs metrostation. Den tillfälliga hållplatsen ligger vid C-ingången och erbjuder en snabb bytesförbindelse mellan buss och metro. I Sörnäs kan man också byta till spårvagnslinjerna 1, 6, 7 och 8.

Orsaken till de avvikande trafikarrangemangen är bygget av spårvägsprojektet Kronbroarna. På grund av projektet stängs Broholmsgatan mot norr mellan John Stenbergs strand och Hagnäskajen. Trafiken norrut från Långa bron går via John Stenbergs strand. Alla de busslinjer som har sina ändhållplatser i Hagnäs kan inte köra via Hagnästorgsgatan under de avvikande trafikarrangemangen. På grund av detta flyttas ändhållplatsen för linjerna 73 och 74 tillfälligt från Hagnäs till Björnparken. Arrangemangen beräknas pågå till slutet av 2025.

Kartta Hakaniemen poikkeuksista