Spårvagnshållplats Kampen H0234 flyttas 21.12

Spårvagnshållplats Kampen (H0234) på Fredriksgatan flyttas ca 40 meter framåt i körriktningen torsdagen den 21 december.

Spårvagnshållplats Kampen (H0234) på Fredriksgatan flyttas ca 40 meter framåt i körriktningen torsdagen den 21 december. Hållplatsen används av linje 2 mot Olympiaterminalen och av de turer på linje 5 som kör via Kampen till Skatuddens terminal.

Orsaken till flytten är byggandet av en ny hälso- och välfärdscentral i Kampen. Det här arrangemanget gäller tills vidare.