Spårvagnarna kör enligt glesare tidtabell och flera inställda bussar på grund av snöovädret på torsdag 18.1

Spårvagnarna i stadskärnan kör med glesare tidtabell på torsdag 18.1 på grund av snöovädret. Det är okcså många inställda turer i busstrafiken

Det har varit flera inställda turer och ändringar i kollektivtrafiken på torsdag 18.1. Framförallt busstrafiken har drabbades hårt av snöovädret. Vädret har skapat stora problem i busstrafiken vid HRT-områdets gränser och på smala vägar. Det lönar sig att reservera mer tid än vanligt för resan.

Uppdaterad kl. 20.30

Följande busslinjer körs inte alls på torsdag kväll 18.1:

Bussturerna har ställts in av säkerhetsskäl på grund av väglaget.

145, 531

225, 236/B/V, 239

831/K/3,785/K,787/A/B/K,788/B/K,841/B/N,842,843,844,982,984/K,986/B,987/A/B/T, 989/A/B/V,992,993/K,994/K,995,996

641,738,963,972,973,975/N,976,977/V,978/K,985

171, 171Z, 172, 173Z, 173K, 173N, 175, 175V, 181, 181K, 182, 182A, 901, 901K, 902, 902K, 903, 903K, 904, 906, 907, 908, 908K, 909, 909K, 911239

 

Spårvagnslinjerna på torsdag 18.1:

  • Linjerna 1T, 4, 6, 7, 8T, 9 och 10 kör med ca 15 minuters mellanrum.
  • Linjerna 2 och 3 kör med ca 20 minuters mellanrum.
  • Spårvagn 1 kör samma rutt som under veckosluten och med linjenumret 1T till Västra terminalen.
  • Det finns ingen spårvagnstrafik från ändhållplatsen för linje 1 i Eira utan de närmaste linjerna är spårvagnslinjerna 3 och 6 samt bussarna 20 och 30.
  • Också spårvagn 8 kör samma rutt som under veckosluten med linjenumret 8T till Västra terminalen.
  • Spårvagn 5 kör inte alls. Till Skatuddens terminal kan man ta sig med linje 4, den närmaste hållplatsen är Gördelgatan.

Du kan kolla spårvagnstidtabellerna i Reseplaneraren.

Snöfall och hård vind skapar problem i trafiken torsdagen 18.1. Vi minskar antalet turer i spårvagnstrafiken så att trafiken skulle löpa så smidigt som möjligt och att tidtabellsinformationen skulle vara pålitlig. Tack vare den glesare tidtabellen behöver vi inte använda de äldre spårvagnarna i trafiken. Kylan och snöfallet har orsakat problem framförallt för dessa vagnar.