Hållplats Lansaporten på Karamalmsvägen dras in 22.1

Hållplats Lansaporten (E1811) på Karamalmsvägen dras tillfälligt in måndagen den 22 januari.

Ersättande hållplats blir hållplats Knektbacken (E1809), som ligger ca 400 m mot korsningen till Lansavägen.

Hållplatsen trafikeras av linje 206 till Kera och linje 544 till Alberga.

Hållplatsen dras in på grund av gatuarbeten. Hållplatsen beräknas vara indragen till och med slutet av maj 2024.

Poistuva pysäkki kartalla.