Hållplatser Havshagen tas i bruk på Sörnäs strandväg på måndag 22.1

Måndagen den 22 januari tas två nya hållplatser i bruk på Sörnäs strandväg. Hållplatserna heter Havshagen (H2513 och H2524) och ligger mellan Miina Sillanpääs gata och Aspnäsgatan.

Orsaken till att de nya hållplatserna tas i bruk beror på Kronbroarna-spårvägsprojektet. Hållplatserna bidrar även till att förbättra förbindelserna i Havshagen. De nya hållplatserna trafikeras av linjerna 16 och 55 samt av nattbussarna 85N, 86N, 87N, 90A/N, 92N, 94N, 95N, 96N, 97N och 841N i båda riktningarna.

Karttakuva merihaan pysäkeistä