Små tidtabellsändringar för linjer 321, 348 och 349 från 8.1

Det blir små tidtabellsändringar för busslinjerna 321, 348 och 349 från och med måndagen den 8 januari.

Det blir små tidtabellsändringar för linje 321 och skollinjerna 348 och 349 från och med måndagen den 8 januari. Syftet med ändringarna är att förbättra bytesförbindelser. De ändringar som gäller skollinjerna påverkar tidtabellerna under skolåret och skolloven.

Linje 321 trafikerar rutten Elielplatsen – Jupper – Gammelgård.

Linje 348 trafikerar rutten Rinnehemmet – Rödskog – Kalajärvi.

Linje 349 trafikerar rutten Lepsämäån – Hännikäinen – Serena – Kalajärvi – Grundbacka – Nemlax.