Små tidtabellsändringar för linjer 520, 530, 531 och 542 från 8.1

Det blir små tidtabellsändringar för linjerna 520, 530, 531 och 542 från och med den 8 januari.

Tidtabellerna ändras med högst några minuter på vardagar och veckosluten från och med måndagen den 8 januari. Syftet med ändringarna är att förbättra bussarnas punktlighet.

Stomlinje 520 trafikerar rutten Mattby (M) – Storåker – Alberga – Myrbacka – Mårtensdal.

Stomlinje 530 trafikerar rutten Mattby (M) – Finno (M) – Esbo centrum – Myrbacka.

Linje 531 trafikerar rutten Distby – Mattby (M) – Olars – Esbo centrum.

Linje 542 trafikerar rutten Sökö udd – Sökö (M) – Esboviken (M) – Stensvik (M) – Esbo centrum – Jorv.