Små tidtabellsändringar för spårvagnslinjerna 6 och 8 från 15.1

Det sker små tidtabellsändringar för spårvagnslinjerna 6 och 8 från och med måndagen den 15 januari. Ändringarna gäller särskilt morgonavgångarna på linje 6 från Eirastranden.

Det sker små tidtabellsändringar för spårvagnslinjerna 6 och 8 från och med måndagen den 15 januari. Ändringarna gäller i huvudsak avgångar på linje 6 från Eirastranden mot Arabia på vardagsmorgnar. Avgångstiderna från ändhållplatsen i Eirastranden ändras med högst fem minuter.

Det blir också mindre minutjusteringar om 1–2 minuter på avgångar från Arabia mot Eirastranden och på några avgångar på linje 8. Små ändringar i tidtabellerna för andra hållplatser som ligger på linjernas rutter är också möjliga.

De nya tidtabellerna i Reseplaneraren:

Ändringarna görs för att förbättra punktligheten på linjerna.